Ο Δημήτρης Καζάκης για το ελληνικό χρέος

Στην Προκαταρκτική Έκθεσή της, που δημοσιοποιήθηκε χθες, αναφέρει συγκεκριμένα: “Όλα τα στοιχεία που παρουσιάζουμε στην Προκαταρκτική Έκθεση καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα όχι μόνο δεν είναι σε θέση να πληρώσει το χρέος, αλλά και δεν πρέπει να το πληρώσει. Πρωτίστως διότι το χρέος που προκάλεσαν οι ρυθμίσεις που επέβαλε η Τρόικα παραβιάζει ευθέως τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων της Ελλάδας. Ως εκ τούτου η Ελλάδα δεν πρέπει να πληρώσει αυτό το χρέος διότι είναι παράνομο, αθέμιτο και επονείδιστο.”

Η ανάλυση που συνοδεύει το συγκεκριμένο πόρισμα δεν προσθέτει τίποτε σημαντικό στις γνώσεις μας για το χρέος. Αντίθετα δεν εμβάθυνε ούτε καν στην μακροοικονομική ανάλυση της διαμόρφωσής του, τουλάχιστον κατά την μεταπολιτευτική περίοδο. Δεν εμβάθυνε στους τρόπους ή τις μορφές δανεισμού και εξυπηρέτησης του χρέους κατά την ίδια περίοδο.

Δεν ανέλυσε τον τρόπο που οι εκάστοτε κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης επέλεγαν τις μορφές εσωτερικού και εξωτερικού δανεισμού με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται πάντα το ελληνικό δημόσιο με τα υψηλότερα συγκριτικά επιτόκια της αγοράς, αλλά και να εξαρτά την εξυπηρέτησή του από νέο δανεισμό.

Δεν εμβάθυνε στο ποιος είχε και εξακολουθεί να έχει στα χέρια του το ελληνικό δημόσιο χρέος. Όχι τυπικά, όπως αναφέρει, αλλά ουσιαστικά. Ποιος βρίσκεται πίσω από τα βασικά fund που έχουν στα χέρια τους το κύριο μέρος του χρέους. Δεν προσπάθησε να αναλύσει τις μεταβιβάσεις των ελληνικών τίτλων από χέρι σε χέρι, ώστε να αποκαλυφθεί η κατευθυνόμενη κερδοσκοπία με τη συμμετοχή μάλιστα των κυβερνήσεων.

Τέλος από την Προκαταρκτική Έκθεση φαίνεται καθαρά ότι η συγκεκριμένη επιτροπή δεν είχε καμιά πρόσβαση στη βάση δεδομένων τόσο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όσο και του ΟΔΔΗΧ (Οργανισμός για τη Διαχείριση του Δημοσίου Χρέους). Κι επομένως κανένα ουσιαστικό ερώτημα δεν έχει απαντηθεί για το πώς και με ποιό τρόπο γινόταν η διαχείριση του χρέους.

Η Έκθεση καταλήγει: “Τα νομικά επιχειρήματα που επιτρέπουν σε ένα κυρίαρχο κράτος να αποκηρύξει μονομερώς το παράνομο, αθέμιτο και επονείδιστο χρέος είναι πολλαπλά· όσον αφορά την ελληνική περίπτωση, μια τέτοια μονομερής κυριαρχική πράξη θα μπορούσε να θεμελιωθεί στα εξής επιχειρήματα: καταρχάς στην κακή πίστη την οποία επέδειξαν οι δανειστές, ωθώντας την Ελλάδα να παραβιάσει το εσωτερικό της δίκαιο και τις διεθνείς της υποχρεώσεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στη νομική υπεροχή και προτεραιότητα των ανθρώπινων δικαιωμάτων απέναντι σε διεθνείς συμφωνίες, όπως εκείνες που υπέγραψαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τους δανειστές ή με την Τρόικα. Τη χρήση καταναγκασμού. Την επιβολή άδικων και ανεπιεικών όρων, οι οποίοι κατάφωρα παραβιάζουν το Σύνταγμα και την εθνική κυριαρχία. Τέλος, το δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο στο κράτος, να παίρνει μέτρα ενάντια σε παράνομες ενέργειες δανειστών, οι οποίες πλήττουν τη δημοσιονομική του κυριαρχία, το υποχρεώνουν να αποδεχθεί παράνομα, αθέμιτα και επονείδιστα χρέη, και παραβιάζουν την οικονομική του αυτοδιάθεση και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.”

Αν και προσωπικά μου φαίνονται πολύ φτωχά τα νομικά ερείσματα που αναφέρονται στο διεθνές δίκαιο, ωστόσο περιμένω να δω ποιος θα τολμήσει να αμφισβητήσει με επιχειρήματα τη δυνατότητα της Ελλάδας να αποκηρύξει μονομερώς (δηλαδή ως κυρίαρχο κράτος) και να σταματήσει να πληρώνει το χρέος.

Φυσικά καμιά τέτοια ενέργεια δεν μπορεί να γίνει αν ταυτόχρονα δεν κινηθεί δικαστική δίωξη για πράξεις εσχάτης προδοσίας εναντίον όλων εκείνων που υπέγραψαν και στήριξαν όλα αυτά που συνέβησαν στη χώρα μας. Μια δικαστική δίωξη που οφείλει να κινηθεί με όρους ανάλογους μ’ εκείνους που κινήθηκε η δίωξη των πρωταίτιων της χούντας το 1974. Μέχρι να γίνει αυτό, η νομιμότητα στη χώρα δεν μπορεί να αποκατασταθεί.

Κι όποια κυβέρνηση – όπως η κυβέρνηση Τσίπρα – συνεχίζει αναγνωρίζοντας αυτό το παράνομο, αθέμιτο και απεχθές χρέος και ματώνει την χώρα για την εξυπηρέτησή του, τότε διαπράττει σφετερισμό εξουσίας σε βάρος του ελληνικού λαού και οφείλει να λογοδοτήσει επίσης στην ποινική δικαιοσύνη. Κανονικά η ηγεσία της δικαιοσύνης οφείλει να πάρει την Έκθεση αυτή και να κινήσει διαδικασίες δίωξης επί εσχάτης και σφετερισμού. Αν δεν το κάνει είναι υπόλογη για παράβαση καθήκοντος με βάση το Σύνταγμα, αλλά και για συνέργεια στις πράξεις αυτές είτε λόγω αμέλειας, είτε με αποφάσεις της που νομιμοποιούν τις πράξεις αυτές.

Δημήτρης Καζάκης