Λευτεριά στον σύντροφο Ριχάρδο

Κανένας σύντροφος όμηρος στα χέρια του κράτους.