Σκίζω το πτυχίο

status κοινωνία τέχνη

σκίζω το μνημόνιο  😛

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 25.6.2015