αριστερισμός < αρχείο

LIBERAL ELITE

Αν δεν γίνει κατανοητό το διεθνές πολιτικό παιχνίδι, είναι αδύνατον να γίνουν κατανοητές οι πολιτικές κινήσεις στο εν Ελλάδι πολιτικό σκηνικό.
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive] [an error occurred while processing the directive]