«…Μακροπρόθεσμα είμαστε όλοι νεκροί…»

Μερικές σκόρπιες παρατηρήσεις, ως απάντηση στο άρθρο του κυρίου Α. Παπανδρόπουλου που δημοσιεύτηκε στο euro2day.gr | Όθωνας Κουμαρέλλας.

Όλο το άρθρο

Απασχόληση χαμηλών δεξιοτήτων και μισθών

ΣΕΒ, για την μισθωτή εργασία την περίοδο 2014-2017, εμβαθύνουμε την ανάλυσή μας στις μεταβολές που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στο προφίλ των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας.

Όλο το άρθρο