η μαγεία των εκλογών

κοινωνία πολιτική

η μαγεία των εκλογών
θα φέρει το καινούριο και ελπιδοφόρο αύριο….
.
.
.
.
.
λίγο μαραμένο…και λίγο ίδιο….με το χθες.